لینک های دسترسی

وکلاي مدافع نواز شريف عليه اخراج او به عربستان سعودي اقامۀ دعوي نموده اند


وکلاي مدافع نواز شريف صدراعظم سابق پاکستان عليه اخارج اوبه عربستان سعودي در هنگام بازگشت از تبعيد بروز دو شنبه محکمۀ عالي پاکستان اقامۀ دعوي نموده اند.

اقامۀ دعواي آنها از محکمۀ عالي ميخواهد عمليۀ بي حرمتي به محکمه را عليه حکومت که از حکم اين محکمه که ماه گذشته صادر گرديد و به آقاي شريف اجازۀ بازگشت به کشور را داد ، آغاز نمايد.

آقاي شريف روز دو شنبه به عربستان سعودي اخراج گرديد. وي با طرح مقابله با پرويز مشرف رئيس جمهور در انتخابات عازم پاکستان گرديده بود.

مشرف نواز شريف را در در کودتاي بدون خونريزي از قدرت خلع کرده بود.

طارق عظيم وزير دولت در امور اطلاعات ميگويد آقاي شريف اخراج نشد بلکه به او انتخاب بازداشت به اتهام فساد اداري و يا باز گشت به عربستان سعودي داده شد.

XS
SM
MD
LG