لینک های دسترسی

هشداريۀ کمونست هاي هند از توافق ذروي بين هند و ايالات متحده


احزاب کمونست هند ميگويند هرگاه حکومت هند به طرفدادري از موافقه نامه ذروي خود با ايالات متحده بازهم طرفداري نشان بدهد ، حمايت شانرا از آن حکومت قطع خواهند کرد.

« پراکاش کرات» رئيس حزب کمونست هند ميگويد کمونست ها حضور نخواهند داشت تا به حکومت در تصويب آن موافقه ياري بخشند.

کرات امروز پنجشنه در دهلي جديد به خبرنگاران گفت که حکومت هند قبل از اينکه به تصويب موافقه نامه خود با ايالات متحده مبادرت ورزد ، بايد اعتراضات کمونست ها را مورد نظر قرار بدهد.

چپ گرايان در حکوت هند ميگويند توافق هند با ايالات متحده در ساحه ذروي استقلال هند را در ساحه مشي خارجي تحت الشعاع قرار ميدهد.

گروه کرات بزرگترين حزب در زمره چهار حزب کمونستي هند است که از حکومت ائتلافي من موهن سينگ صدراعظم هند حمايت دارند و هرگاه حمايت آنها نباشد حکومت ائتلافي هند محتملاً از هم خواهد پاشيد.

موافقه ذروي بين هند و ايالات متحده ، هرگاه به تصويب برسد، به هند اجازه خواهد داد مواد سوخت ذروي و همچنان کوره هاي اتمي را از ايالات متحده وارد کند، هرچند هند در گذشته اسلحه ذروي را آزمايش کرده و معاهده عدم انتشار سلاح هاي ذروي را امضا کرده است.

اما اين توافق نامه خواهان پيروي و متابعت هند از مواد تحفظي اي خواهد شد که بر آن اداره بين المللي انرجي ذروي و گروه تهيه کنندگان ذروي موافقه کرده اند.

XS
SM
MD
LG