لینک های دسترسی

ملاقات معين وزارت خارجه ايالات متحده در اسلام آباد با رئيس جمهور پاکستان


جان نگروپونتي معين وزارت خارجه ايالات متحده امروز پنجشنبه با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان در اقامتگاه رسمي او در اسلام آباد ملاقات کرد.

وزارت خارجه پاکستان متعاقباً گفت هر دو نفر روابط متقابل دو کشور و موضوعات منطقوي را مطرح بحث قراردادند.

آقاي نگرو پونتي طي مسافرت دو روزه خود به اسلام آباد از حکومت آقاي مشرف منحيث يک متحد کليدي ايالات متحده در جنگ عليه دهشت افگني ستايش نموده است.

ديپلومات ايالات متحده بروز چهارشنبه به اسلام آباد مواصلت کرد. انتظار ميرفت معين وزارت خارجه ايالات متحده طي اين ديدار از اسلام آباد با شوکت عزيز صدراعظم و نمايندگان جامعه مدني پاکستان نيز ملاقات کند.

آقاي نگروپونتي رئيس قبلي اداره استخبارات ملي ايالات متحده يا موسسه سر پرست جميع ادارات استخباراتي ايالات متحده است.

او همچنان در سالهاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ منحيث سفير ايالات متحده در عراق ايفاي وظيفه کرده است.

XS
SM
MD
LG