لینک های دسترسی

از اثر سقوط هليکوپتر در شرق دور روسيه شش نفر هلاک شد


مقامات روسيه ميگويند دو سياح پولندي در جملۀ شش نفري قرار دارند که ديروز از اثر سقوط يک هليکوپتر در شرق دور روسيه هلاک شدند.

وزارت وقايع عاجل روسيه ميگويد لاشۀ يک هليکوپتر نوع «مي ۸» امروز در منطقۀ مگدان يافت شد. هليکوپتر حامل هفت نفر بود و مقامات ميگويند صرف پيلوت جان بسلامت برده است.

او در شفاخانه بستر بوده و وضع صحي اش جدي خوانده شده است. مقامات هنوز هويت شش قرباني اين سانحه را افشا نکرده اند.

در روسيه هليکوپترهاي نوع «مي ۸» در ساحات ملکي و نظامي وسيعاً مورد استفاده قرار ميگيرد.

سقوط اين هليکوپترها نيز اکثراً رخ ميدهد و علت آنرا حفظ و مراقبت نادرست و کهنگي ميخوانند.

در سال جاري تا بحال چندين هليکوپتر ازين نوع سقوط کرده و تلفاتي را سبب گرديده است.

XS
SM
MD
LG