لینک های دسترسی

رئيس جامعۀ مشترک المنافع از پرويز مشرف تقاضا کرد قول اش را نگهدارد


رئيس جامعۀ مشترک المنافع از پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان تقاضا کرده قول اش را براي ترک مقام قوماندان عمومي قواي نظامي پاکستنان نگهدارد.

سرمنشي جامعه مشترک المنافع وارد پاکستان شده است تا با پرويز مشرف رئيس جمهور و شوکت عزيز صدراعظم پاکستان و همچنان با خورشيد قصوري وزير خارجه پاکستان ملاقات کند.

در يک بيانيۀ جامعه مشترک المنافع گفته شده که در مذاکرات امروز مکينون موقف جامعه را عليه رهبري دو گانه مشرف در کدر رهبري قواي نظامي و رياست جمهوري پاکستان مجدداً بيان داشته است.

يک وکيل حقوقي رئيس جمهور پاکستان بروز سه شنبه به محکمه عالي پاکستان گفته است که آقاي مشرف، درصورتيکه مجدداً برياست جمهوري پاکستان در انتخاباتي که قرار است در اواسط ماه اکتوبر صورت گيرد ، انتخاب گردد، از عهده قومانداني نظامي کناره گيري خواهد کرد.

محکمه عالي پاکستان در حال رسيدگي به چندين دعواي گروه هاي مخالف پاکستاني است که پلان هاي آقاي مشرف را براي کسب کرسي رياست جمهوري پاکستان براي يک دور پنج ساله و همزمان بدان حفظ کرسي رهبري قواي نظامي پاکستان ، به چالش گرفته اند.

گروه هاي مخالف ميگويند قبل از مبارزه براي انتخاب شدن مجدد اش برياست جمهوري آقاي مشرف بايد مقام نظامي خود را ترک بدهد.

دوره جاري رياست جمهوري او به تاريخ ۱۵ نوامبر به انجام مي رسد.

XS
SM
MD
LG