لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال مرض انفلونزاي پرندگان در شمال يونان


مقامات در شمال يونان کار بر مزرعه ها و زمين هاي اطراف يک درياچۀ بزرگ که در آن حدود ۲۰۰ پرندۀ مرده يافت شده است، منع قرار داده اند.

شکار در نزديک اين درياچه نيز منع قرار داده شده و دهاقين گفت شده اند که از آب اين درياچه استفاده نکنند.

متخصصين عقيده دارند که اين پرندگان طي تابستان امسال توسط برخي از بکتريا ها و موجودات ديگر درين درياچه زهرآگين شده اند.

آنها مسلۀ انفلونزاي پرندگان را رد کرده اند. متخصصين اين مشکل را تاسف آور خوانده و ميگويند اين درياچه در حال خشک شدن است.

اين درياچه حدود ۳۰ کيلو متر در جنوب شهر سيلونيکا موقيعت دارد و مانند ساحۀ است که در گذشته يک تعداد زياد پرندگان و ماهيان در آن مرده بودند.

XS
SM
MD
LG