لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس پاکستان چهار رهبر احزاب مخالف انتخاب مجدد پرويز مشرف را گرفتار نموده است


پوليس پاکستان حد اقل چهار رهبر احزابي را که مخالف انتخاب مجدد پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان اند، گرفتار نموده است.

رهبري جنرال مشرف در محکمۀ عالي، از طرف دو صدراعظم سابق و با تظاهرات خياباني به مبارزه کشانيده شده است.

پوليس پاکستان رهبران احزاب ائتلافي را که مخالف انتخاب شدن پرويز مشرف در انتخابات ششم اکتوبر اند، گرفتار نمود.

در بين کسانيکه در ساعات ناوقت روز شنبه تحت نظارت گرفته شد نواز جاويد هاشمي و راجا ظفر الحق دو رهبر مسلم ليگ پاکستان و حافظ حسين احمد و ميا اسلم دو رهبر احزاب اسلاميست بودند.

پوليس ادعا ميکند که ميخواهند از تحت کنترول بيرون شدن تظاهرات بر عليه حکومت رئيس جمهور مشرف، جلوگيري نمايند.

اما احزاب مخالف ميگويند تحت نظارت قرار دادن براي ۳۰روز واضحاً بمنظور خاموش سازي انتقاد کنندگان آقاي مشرف طرح ريزي شده است.

احسان اقبال سخنگوي حزب مخالف مسلم ليگ-نواز است.

اقبال ميگويد "او حالا بسيار بيچاره شده و ميخواهد با وارد نمودن ضربه به مخالفين، با حبس نمودن آنها و انتخابات يکجانبه، يک رئيس جمهور غير قانوني و مغاير قانون اساسي شود. و اين يک ديموکراسي قلابيست. ما آنرا تقبيح مينمائيم. و ما به محاکم مراجعه خواهيم کرد. ما بر عليه آن مظاهره خواهيم نمود. و ما همچنان ميخواهيم دنيا ببيند که جنرال مشرف به چگونه يک ديموکراسي رهبري مينمايد."

آقاي اقبال ميگويد رهبران مخالف ديگر براي اينکه گرفتار نشوند، مخفي شده اند. اين بار اول نيست که حکومت آقاي مشرف براي جلوگيري ازتظاهرات بر عليه حکومت، رهبران و حاميان مسلم ليگ-نواز پاکستان را تحت نظارت گرفته اند.

دو هفته قبل پوليس اعضاي کليدي حزب و صد ها تن از حاميان آنها را، قبل از کوشش به باز گشت نواز شريف رهبر حزب و صدر اعظم سابق، گرفتار نمود.

او چند ساعت بعد از ورودش به پاکستان، باوجود فيصلۀ محکمۀ عالي براي بازگشتش از تبعيد، دوباره اخراج گرديد.

حزب مسلم ليگ-نواز پاکستان حالا ميخواهد فيصلۀ عمل ضد حکم محکمه بر عليه آقاي مشرف را بدست آورد.

در يک دعواي ديگر در حضور محکمۀ عالي، احزاب مخالف ميخواهند مانع اشتراک آقاي مشرف در انتخابات رياست جمهوري گرديده اند در حاليکه رهبري قواي نظامي را نيز بعهده دارد آقاي مشرف رابطۀ غير دوستانه اي با محکمۀ عالي آنکشور دارد.

در شروع سال جاري او کوشيد قاضي القضات را به سبب اينکه برعليه حکومت او ايستادگي مينمود از وظيفه برکنار نمايد اما درين کار ناکام شد.

احزاب اسلاميست همکاري آقاي مشرف با ايالات متحده را در مبارزه بر عليه تندروان و دستور ماه جولاي او بر عليه تندروانيکه دريک مسجد در اسلام آباد تحت محاصره بودند، تقبيح نمودند.

حادثۀ حمله به مسجد، سبب تظاهرات خياباني گسترده گرديد.

XS
SM
MD
LG