لینک های دسترسی

مصاحبه با همايون حميد زاده، سخنگوي حامد کرزي، ريس جمهور افغانستان


بروز يکشنبه، نمايندگان ۱۸ کشور در مقر ملل متحد در کنفرانسي شرکت ورزيدند که هدف آن تمديد کمک هايشان جهت مبارزۀ افعانستان عليه تُندروان طالب, مبارزه عليه زرع کوکنار ، تأمين امنيت، مبارزه عليه فساد اداري و ساير مسايل اعمار مجدد دراين کشور جنگ زده بود.

رياست اين کنفرانس را حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و سر منشئ ملل متحد به عهده داشتند.

عمر ملکيار از بخش درئ سرويس افغانستان با همايون حميد زاده سخنگوي اقاي کرزي در زمينه مصاحبه نموده .

مرتبط

XS
SM
MD
LG