لینک های دسترسی

کميسيون ضد فساد اداري بنگله ديش چندين وزير سابق را احضار نموده است


کميسيون ضد فساد اداري بنگله ديش چندين وزير سابق را به ارتباط دوسيۀ صدراعظم سابق خالده ضيا احضارنموده است.

در جملۀ وزراي سابق سيف الرحمن وزير ماليه شامل است. خانم ضيا در اوايل ماه جاري توسط مامورين حکومتي درين کشوريکه تحت قوانين اضطراري اداره ميشود، تحت نظارت گرفته شد.

او رهبر حزب ملي بنگلديش است و تا ماه اکتوبرسال گذشته رهبري حکومت ايتلافي چهار حزري را بعهده داشت.

عرفات رحمان يکي از پسران او به ارتباط همين دعوا تحت نظارت گرفته شده است. بعد از انکه يک حکومت موقت با پشتيباني اردو بعد از ماه ها بحران سياسي بوجود آمد، نيگلديش تحت حکومت اضطراري اداره ميگردد.

حکومت موقت يکتعداد مامورين اداري و سياستمداران سابق را به اساس بخشي از وعده اش فساد سياسي در بنگلديش را پاکسازي خواهد نمود، تحت نظارت قرار داده است.

شيخ حسينه صدراعظم سابق و حريف عمده اش خالده ضيا نيز به اتهام فساد گرفتار گرديده است.

XS
SM
MD
LG