لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات مجوزۀ نمايندگان ايالات متحده و کوريايي شمالي


فرستادۀ خاص ايات متحده در مذاکرات شش جانبه روي بر نامۀ ذروي کورياي شمالي ميگويد اميد ميرود که مذاکره کنندگان روي مسيري موافقه نمايند که اتخاذ تدابير خلع سلاح را تا ختم سال جاري مشخص ميسازد.

(کرستوفر هيل) نمايندۀ خاص امريکا در بيجنگ گفت انتظار ميورد که جوانب مذاکره کننده فردا جمعه بيانيۀ را درين رابطه انتشار دهند.

کوريايي شمالي در ماه فبروري موافقه نمود تا پروگرام ذروي خود را در بدل دريافت مواد سوخت و امتيازات سياسي از جانب کشور هاي ديگر، متوقف نمايد.

و در حال حاضر کورۀ ذروي عمدۀ خود را در بيونگ يانگ مسدود نموده است.

مذاکرات شش جانبه شامل ايالات متحده، کورياي شمالي و کورياي جنوبي ، جاپان ، چين و روسيه است.

XS
SM
MD
LG