لینک های دسترسی

دعوت يونيورستي ايران از جورج بش براي ايراد خطابه


يک يونيورستي ايراني از جورج دبليو بش رئيس جمهور ايالاتمتحده دعوت نمودتا در مورد مسايلي چون هالو کاست ،قتل عام يهوديان، دهشت افگني و حقوق بشر صحبت کند.

آژانس خبر رساني فارس ايران گزارش ميدهد که يونيورستي فردوسي در شمالشرق شهر مشهد از رئيس جمهور بش تقاضا نمود تا در يک جلسۀ سوال و جواب با محصلين و استادان آن يونيورستي اشتراک کند.

قصر سفيد ميگويد، اين دعوت را بسيار جدي نميگرد. دانا پرينو نطاق قصر سفيد ميگويد اگر ايران يک جامعۀ آزاد و دموکراتيک ميبود، و به مردمانش آزادي بيان عقيده را ميداد و اگر ايران در قسمت پيشرفت پروگرام ذروي اش تلاش نميکرد و طرفدار عدم موجوديت اسرائيل نميبود، آقاي بش شايد سفر به ايران تخت غور قرار ميداد.

هفتۀ گذشته محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران بنابر دعوت يونيورستي کولمبيا در نيويارک درآن يونيورستي خطابۀ ايراد کرد.

او از سوابق حقوق بشر ايران دفاع کرد و از اينکه کشورش در صدد توليد سلاح ذرويست ويا از دهشت افگنان حمايت دارد، دفاع نمود.

XS
SM
MD
LG