لینک های دسترسی

Breaking News

بينظير بوتو: گفت و شنود با پرويز مشرف کاملاً متوقف مانده است


خانم بينظير بوتو صدراعظم سابق پاکستان ميگويد گفت و شنود ها با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بر تقسيم قدرت کاملاً متوقف مانده است.

خانم بوتو که درلندن صحبت ميکرد اين راپور ها را نيز جعلي خواند که الزامات جنائي عليه او در پاکستان ، منحيث جز از موافقه بر تقسييم قدرت باطل اعلام شده است.

صدراعظم سابق پاکستان گفت ميخواهد پاکستان از ديکتاتوري به ديموکراسي رجعت کند و افزود هرگاه اين بن بست ادامه يابد احتجاجات شديد در پاکستان رخ خواهد داد.

خانم بوتو همچنان تقاضا کرد جنرال مشرف عهده نظامي خود را ترک بدهد. رئيس جمهور پاکستان گفته است اگر بار ديگر برياست جمهوري پاکستان برگزيده شود به اين عمل مبادرت خواهد کرد.

در انکشافات ديگر ، محکمه عالي پاکستان جلسه استماعيه بر تازه ترين چالش ها عليه نامزدي جنرال مشرف برياست جمهوري پاکستان را بعد از آنکه يکي از قضات از شرکت در آن خود داري کرد، مختصراً بتعويق انداخت.

XS
SM
MD
LG