لینک های دسترسی

Breaking News

مامور استخبارات ايتاليه در افغانستان وفات کرده است


يک ماموراستخبارات ايتاليه که ماه قبل در افغانستان اختطاف شده بود، از اثر جراحات وارده که حين يورش ناتو براي نجاتتش برداشته بود ، وفات کرده است.

مامورين وزارت د فاع ايتاليه ميگويند «لورينزو دهاوريا» امروز پنجشنبه در يک شفاخانه در نزديکي روم پدرود حيات گفت.

اين مامور ۳۳ ساله استخبارات ايتاليه حين عمليات قواي ناتو براي نجات اش به تاريخ ۲۴ سپتامبر در ناحيه سر جراحات شديد برداشت.

دو روز قبل از آن يورش، ده اوريا و يک مامور استخباراتي ديگر ايتاليه توسط اعضاي طالبان شورشي اختطاف شده بودند.

در جنگ براي رهائي او و همکاراش، که بين قواي ائتلاف برهبري ناتو و شورشيان دست داد، دست کم ۵ تن از اختطاف کنندگان کشته شدند.

ناتو اين گزارش هاي منابع خبري جمعي را که آندو ايتالوي توسط آتش قواي دوست حين عمليات نجات شان زخمي شدند رد کرده است.

ناتو مدعي است که هردو گروگان با گلوله باري اختطاف کنندگان شان زخمي شدند.

در حال حاضر در افغانستان بيش از دو هزار عسکر ايتالوي تعبيه شده اند.

XS
SM
MD
LG