لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف ۲۵ تندرو را در نزديکي بعقوبه کشته است


اردوي ايالات متحده د رعراق ميگويد که تقريبا ۲۵ تن از تندروان در دوخانه ايکه در جريان يک حمله هوائي در نزديکي بعقوبه در شمال بغداد امروز جمعه ويران گرديد کشته شده اند.

يک بيانيه اي اردو مشعر است که طيارات زماني براي کمک تقاضا شد که عساکر ائتلاف در جريان حمله بر قومانداني يک «گروه خاص» که فکر ميشود با قواي قدس، پاسبانان انقلاب ايران ارتباط دارد، مورد آتشباري قرار گرفتند.

اردو ميگويد که مردان مسلح بر عساکر ائتلاف با تفنگ و بم هاي دستي که از راکت انداز ها شليک ميشد حمله کردند و حد اقل يک نفر از انها ظاهرا سلاح ضد طياره را با خود حمل ميکرد.

مقامات عراقي ميگويند که تقريبا سي نفر در حمله هوايي قبل از طلوع آفتاب بر منطقه شيعيه نشين خالص در شمال غرب بعقوبه زخمي شده اند.

اردوي ايالات متحده ميگويد که از تلفات افراد ملکي اطلاعي در دست ندارد.

XS
SM
MD
LG