لینک های دسترسی

يک بم گزار انتحاري در يک ماموريت پوليس در افغانستان کشته شد


پوليس در مناطق مرکزي افغانستان ميگويد يک بم گزار انتحاري بالقوه را در داخل عمارت قومانداني امنيه در جنوب کابل بقتل رسانيده است.

مقامات پوليس در ولايت لوگر ميگويند حمله کننده وقتي بعمارت داخل شد، يونيفورم پوليس بتن داشت.

آنها ميگويند اين مرد بعد ازان در خارج دفتر قوماندان پوليس بضرب گلوله کشته شد که امر توقف را ناديده گرفت.

آنها ميگويند حمله کننده در زير يونيفورم خود يک واسکت مملو از مواد منفجره را بتن کرده بود.

وسايل نشراتي افغانستان از قول مقامات پوليس گزارش دادند که اين مرد خارجي بود. آژانس خبرگزاري فرانسه از قول نطاق طالبان گزارش ميدهد که مسؤليت حملۀ ناکام را بعهده گرفته است.

XS
SM
MD
LG