لینک های دسترسی

Breaking News

توني بلير ميانجي بين المللي شرق ميانه براي احياي مجدد عمليه صلح شرق ميانه وارد منطقه شده است


آقاي توني بلير ميانجي بين المللي شرق ميانه در يک ديپلوماسي رفت و برگشت مجدد و سعسي براي احياي مجدد عمليه صلح شرقميانه وارد منطقه شده است.

توني بلير که داخل مذاکرات مستقلانه با رهبران اسرائيلي و فلسطيني شده است، سعي ميدارد اختلاقات جدي بين دو طرف را در يک سند قابل تسويد بر تشکيل دولت فلسطيني در قبل از مذاکرات مجوزه بر موضوع در اواخر سال جاري در ايالات متحده ، کم سازد.

اسرائيل خواستار يک اعلاميه شامل پرنسيپ هاي مبهم در مورد دولت فلسطيني است اما احمد قوريه مذاکره کننده فلسطيني ميگويد سنديکه ترتيب مي يابد بايد به موضوعات کليدي نظير موقف بيت المقدس، مهاجرين فلسطيني، مسکونه هاي يهودي و سرحدات نهائي في مابين دولت اسرائيلي و فلسطيني رسيدگي کند.

آقاي توني بلير از چهار جانب ذيعلاقه به تامين صلح شرق ميانه مشتمل از ايالات متحده ، اتحاديه اروپائي، منسسه ملل و روسيه نمايدنگي ميکند.

در ساير اخبار ، اسرائيل ميگويد کار بر تعمير يک جاده جنجال برانيگز در نزد فلسطيني ها را در ساحل غربي درياي اردن، که از يک محله مسکونه هاي يهودي ها در شرق بيت المقدس عبور مي کند ، آغاز کرده است .

XS
SM
MD
LG