لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: کمپني هاي خصوصي امور امنيت مرتکب به جرايم در عراق باید محاکمه گردند


موسسه ملل متحد از ايالات متحده تقاضا دارد که کمپني هاي خصوصي قرار داد کننده وضع امنيتي، که مرتکب جرايم در عراق ميگردند، بايد محاکمه گردند.

نمايندگي تعاوني موسسه ملل در عراق اين تقاضا را در راپور جديد اش در باره اوضاع حقوق بشر در عراق، امروزپنجشنبه نموده است.

نمايندگي تعاوني ملل متحد در عراق از چندين حادثه مهلک که در آن پاي شرکت هاي خصوصي امنيتي در بين ماه هاي اپريل و جون دخيل بوده ا ست، نام برده است.

راپور ازايالات متحده خواسته است ميکانيزم هائي را ايجاد کند و بر طبق آن قرار داد کنندگان خصوصي تامين امنيت گروه و دسته ها در عراق را بعد از بروز حوادثي که بنظر ميرسد وقوع آن غير قابل توجيه بوده است ، حسابده سازد.

مقامات عراقي از دو حادثه تير اندازي مهلک ذريعه کمپني هاي خصوصي تامين امنيت در عراق شديداً خشمگين شده اند.

در يکي ازاين حوادث هفده تن از افراد ملکي عراقي هنگامي کشته شدند که محافظين کمپني«وايت واتر» ايالات متحده بر آنها در روي يک جاده بغداد گلوله باري کردند.

در حادثه دومي بروز سه شنبه، دو زن عراقي ذريعه محافظين استخدام شده يک کمپني آستراليائي کشته شدند.

XS
SM
MD
LG