لینک های دسترسی

پوتين: وزير دفاع امريکا نبايد روي پروگرام راکت هاي دفاعي پافشاري کند


ويلاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه به ايالات متحده هوشدار داده است که طرح سيستم دفاعي راکت را در اروپاي شرقي تطبيق نکند. و هوشدار داد که کشورش احتمالا از پيمان عمده راکت خارج خواهد شد.

آقاي پوتين به کانداليزا رائيس وزير خارجه و رابرت گيتس وزير دفاع گفت تا زمانيکه اين پيمان کشور هاي ديگر داراي سلاح ذروي را در بر نگيرد کشورش احتمالا از پيمان محدوديت راکت هاي برد متوسط خارج خواهد شد.

وي کشورهاي مورد سوال را واضح نساخت ولي پوتين، اين پيمان را کهنه خواند زيرا کشور هاي ديگر تاکنون سلاحهاي از همين نوع را انکشاف داده اند.

رهبر روسيه قبل از مذاکرات سري بين هيات هاي ايالات متحده و روسيه اين سخنان را اظهار داشت کانداليزا رائيس گفت که وي اميدوار است اختلافات بين ايالات متحده و روسيه کاهش يابد.

و اظهار نمود موضوعاتي که هر دو کشور را متحد ميسازد مانند دهشت افگني و انتشار سلاح ، بزرگتر از موضوعاتي است که اين دو کشور را از هم جدا ميگرداند.

سرگي لف روف وزير خارجه روسيه از انچه که انرا پينشهادات تازه ايالات متحده در مورد طرح راکت و معاهدات کاهش سلاح خواند، استقبال کرد. وي ابراز اميد نمود که خلاي بين هردو جانب بهم نزديک گردد.

XS
SM
MD
LG