لینک های دسترسی

قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان اتهام بي حرمتي به قرآن را تکذيب کرد


قواي نظامي ايالات متحده اين ادعاها را تکذيب کرد که عساکر امريکائي در جريان حملۀ روز شنبه در ولايت کنر در شرق افغانستان به قرآن بي حرمتي کرده اند، اما ميگويد موضوع را تحت تحقيق قرار ميدهد.

اين ادعاها غريو و فرياد را بين مردم محل سبب شد. مردم محل بروز يکشنبه در جلسه اي در اسعد آباد، مرکز ولايت کنر خواستار پوزش شدند. بروز شنبه صدها نفر عليۀ عساکر ايالات متحده مظاهره کرده شعار ميدادند و راه را براي چندين ساعت بروي ترافيک مسدود کردند.

احتجاج کنندگان ادعا نمودند که عساکر ايالات متحده در جريان حملۀ شب قبل بر يک منزل که طي آن سه نفر توقيف شد، قرآن را سوزانيدند.

آژانس خبرگزاري فرانسه از قول يک سخنگوي ائتلاف اين حمله را تائيد کرد ولي بي حرمتي به قرآن را تکذيب نمود.

XS
SM
MD
LG