لینک های دسترسی

فعالين حقوق بشر در سري لانکا بعنوان احتجاج از کميتۀ دولتي استعفي کردند


چهار مبارز برجستۀ حقوق بشر بعنوان احتجاج عليۀ عدم بهبودي وضع حقوق بشر دران کشور از کميتۀ حقوق بشر دولت استعفي کردند.

اين فعالين، اعضاي يک کميتۀ مشورتي بودند که توسط مهيندا سماراسينگه، وزير حقوق بشر سري لانکا تاسيس گرديده بود.

آنها ميگويند که نتوانستند هيچ کاري را انجام دهند زيرا حکومت سري لانکا بمشورۀ آنها در قسمت بهبود بخشيدن بوضع حقوق آن کشور وقعي نگذاشت.

اعلاميۀ امروزي صرف چند روز بعد ازان منتشر شد که رئيس کميسيون حقوق بشر ملل متحد سفر پنج روزه اش را به سري لانکا بسر رسانيد.

لويز آربر، رئيس کميسيون حقوق بشر ملل متحد در مورد تخطي ها از حقوق بشر توسط حکومت و ببرهاي تامل در سري لانکا اظهار نگراني نمود.

آربر گفت گزارش قتل ها و اختطاف ها عدم پيروي از حکمروائي قانون را تبارز ميدهد.

XS
SM
MD
LG