لینک های دسترسی

Breaking News

رايس: وقت براي تشکيل يک دولت فلسطيني فرا رسيده است


کاندليزا رايس وزير خارجۀ ايالات متحده در قاهره مذاکراتي را با رهبران مصر روي پيشتيباني مصر از کنفرانس صلح شرق ميانه که ماه آينده داير ميگردد، انجام ميدهد.

خانم رايس امروز سه شنبه با حسني، مبارک رئيس جمهور مصر بحيث بخشي از تزئيد مساعي براي نزديک ساختن اسرائيل و فلسطيني ها ملاقات کرد.

آقاي مبارک بين اسرائيل و فلسطيني ها و همچنان بين جناح هاي فلسطيني در گذشته وساطت کرده است.

وزير خارجۀ امريکا همچنان اين کنفرانس صلح قريب الوقوع را با احمد عبدل غيث، وزير خارجۀ مصر ، مورد بحث قرار داد.

روز دوشنبه رايس گفت وقت براي تشکيل يک دولت فلسطيني فرا رسيده است. وي گفت رئيس جمهور بش ختم منازعۀ اسرائيل و فلسطيني را يکي از اولويت هاي ارجح حکومتش قرار داده است.

XS
SM
MD
LG