لینک های دسترسی

Breaking News

کشور هاي حوزۀ کسپين از پروگرام جنجال بر انگيز ذروي ایران حمایت کردند


روسيه ، ايران و ساير کشور هاي اطراف بحيرۀ کسپين موافقه کردندکه هيچگاهي اجازه ندهند تا از قلمرو هايشان براي يک حمله به يک کشور ديگر منطقه استفاده شود، که اين يک واکنش واضح در برابر اين حدسيات است که ايالات متحده شايد براي حل منازعۀ ذروي با تهران به قوه توصل جويد.

روساي جمهور آذربايجان، روسيه، ايران، قزاقستان و ترکمنستان متعاقب جلسۀ سران کشور هاي همجوار بحيرۀ کسپين در تهران امروز سه شنبه اين اعلاميه را به امضا رسانیدند.

در اين اعلاميه کشور هاي حوزۀ کسپين حمايت شانرا از پروگرام جنجال بر انگيز ذروي تهران ابراز داشته ميگويند هر امضا کنندۀ پيمان عدم انتشار ذروي اين حق را دارد که از انرژي ذروي براي مقاصد صلح آميز بدون تبعيض استفاده کند.

قبلاً ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه از هر پنج کشور واقع در اطراف بحيرۀ کسپين تقاضا کرده بود که مداخلۀ خارجي را در امور داخلي منطقه اجازه ندهند.

رئيس جمهور روسيه از کدام کشور مشخص نام نبرد اما خطابه اش مخالفت قوي روسيه را از مساعي تحت حمايت ايالات متحده براي اعمار يک پايپ لاين از طريق آذربايجان براي انتقال منابع بحيرۀ کسپين به غرب، نشان ميدهد.

اين تبصره ها همچنان بحيث يک اشاره به اين شايعات جاري نگريسته ميشود که ايالات متحده بخاطر مقاومت ايران در برابر تقاضا هاي غرب براي شفافيت در پروگرام ذروي آن کشور، اقدام نظامي عليۀ ايران را روي دست خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG