لینک های دسترسی

Breaking News

نماینده ملل متحد از برما خواسته است توقيف حامیان دیموکراسي را متوقف سازد


فرستاده موسسه ملل متحد براي برما ميگويد با مامورين برمائي درباره عودت به آن کشور تحت حکمراني نظامي صحبت ميکند و ميگويد از آنچه که انتظار ميرود زودتر به برما برخواهد گشت.

ابراهيم گمباري فرستاده ملل متحد به برما ، که بروز چهارشنبه در ماليزيا با خبرنگاران صحبت ميکرد گفت او قبلاً مسافرتش را به برما در اواسط ماه نوامبر تائيد کرده بود اما گفت ميخواهد به آن کشور به تاريخ نزديکتر مسافرت کند.

آقاي گمباري در حال حاضر مصروف يک مسافرت آسيائي جهت تزئيد فشار بر حکومت نظامي برما بدنبال سرکوبي خونين طرفداران ديموکراسي در برما و احتجاج شان در ماه قبل است.

آقاي ابراهيم گمباري اظهار ننمود که حين مسافرت به برما ه با کي ملاقات خواهد کرد ، اما تاکيد کرد که اهميت دارد با جنرال تان شوي رهبر نظامي برما و خانم آنگ سان سوچي رهبر مخالفين برما ملاقات شود که در حال حاضر در منزلش در بازداشت بسر ميبرد.

آقاي گمباري از برما خواسته است توقيف احتجاج کنندگان طرفدار ديموکراسي در برما را متوقف سازد اما شاهدان عيني در برما ميگويند توقيف افراد ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG