لینک های دسترسی

Breaking News

سلواکيا قواي نظامي خود را در افغانستان تقريباً دو چند خواهد ساخت


سلواکيا قواي نظامي خود را در افغانستان تقريباً دو چند خواهد ساخت. وزير دفاع سلواکيا اين طرح را امروز اعلام داشته گفت تعداد عساکر سلواکيا در سال ۲۰۰۸ به يکصد و يازده نفر افزايش خواهد يافت.

سلواکيا اکنون پنجاه و هفت انجينير نظامي در افغانستان دارد که با قواي ناتو کار ميکنند.

مامورين سلواکيا ميگويند سي و پنج عسکر براي تقويۀ عساکر هالند در ولايت اورزگان در سال ۲۰۰۸ بحيث جزئي از افزايش پيشنهادي تعبيه خواهند شد.

سلواکيا همچنان قواي خود را در کاسوُ تقويه خواهد کرد و دو هلي کوپتر و عساکر بيشتري به آنجا اعزام خواهد کرد.

اين طرح بايد از طرف پارلمان سلواکيا تصويب شود

XS
SM
MD
LG