لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش رهبران اتحادیه اروپائي در پایان بخشیدن منازعه دو ساله آن اتحادیه


رهبران اتحادیه اروپائي در لزبن پايتخت پرتگال جمع شده اند تا منازعه دو ساله در مورد طرز اداره آن اتحاديه را خاتمه بدهند.

۲۷ رهبر امروز پنجشنبه بر مسوده يک معاده اي بحث مي کنند که موسسات اتحاديه اروپائي را هم آهنگ و عمليه تصميم گيري را سريع سازد.

هرگاه معاهده تسويد شده تصويب شود دوره رياست دوراني اتحاديه را توسعه دوساله خواهد داد و به آن گروه صلاحي بيشتر در مشي امنيتي داخلي و خارجي خواهد داد.

سند مرتبه در صورتيکه قبول گردد ، قانون اساسي مرتبه را خواهد گرفت که از جانب مردم فرانسه و هالند در راي گيري بر قبولي آن در ۲۰۰۵ رد شد.

ايتاليه و پولند در آخرين دقايق خواستار تغييرات در مسوده معاهده جديد شده اند که ممکن مانع توافق عموم رهبران بر متن مرتبه آن بروز جمعه گردد.

ايتاليه خواهان آن است که جميع کرسي هاي خود را در پارلمان اتحاديه اروپائي نگهدارد تا تساوي و برابري خود را در برابر فرانسه و بريتانيا نگهدارد.

پولند ميخواهد معاهده مورد بحث شامل ماده اي باشد که به اقليت ها اجازه بدهد بطور موقت سد راه تصاميم اتحاديه گردد.

XS
SM
MD
LG