لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل در پي جلب حمايت روسيه براي وضع تعذيرات عليه ايران است


ايهود المرت، صدر اعظم اسرائيل، قرار بود امروز پنجشنبه جهت مذاکره با ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، روی پروگرام ذروي ايران و ساير مسايل منطقوي، وارد مسکو گردد.

اسرائيل در پي جلب حمايت روسيه براي وضع تعذيرات جديد ملل متحد عليه ايران، بخاطر فعاليت هاي ذروي آن کشور است.

آقاي پوتين قبل از اين ملاقات گفت: گفت و شنود مسقيم راه بهتر رسيدگي براي تقليل تشنجات وابسته به پروگرام ذروي ايران است تا تهديدات، تعذيرات و يا استفاده از قوه.

بروز چهار شنبه رئيس جمهور بش گفت: رهبران جهان، هرگاه براي جلوگيري از ايران از درست يابي به اسلحه اتمي کار بيشتر نکنند، جنگ جهاني سوم را سبب خواهند شد.

آقاي پوتين با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در شروع هفته در تهران ملاقات و مذاکره کرد.

رئيس جمهور روسيه حمايت اش را از پروگرام انرجي ذروي ايران تجديد کرد و گفت شواهدي نميبيند که نشان دهد ايران سعي دارد بم ذروي ايجاد کند.

XS
SM
MD
LG