لینک های دسترسی

هيئت هاي شامل مذاکرات صلح دارفور در صدد اشتراک بيشتر شورشيان بمذاکرات هستند


شاملين مذاکرات صلح دارفور ميگويند آنها کوشش ميکنند رهبران شورشيان را که در مذکرات شامل نيستند ترغيب نمايند که از مقاطعه منصرف شده بمذاکرات در ليبيا شامل شوند.

مذاکرات صلح ديروز رسماً در شهر سيرتي ليبيا افتتاح شد، ولي غيبت گروه هاي شورشي کليدي مؤقفيت مذاکرات را در حالت شک و ترديد قرار داده است.

هيئت ها امروز گفتند که در قسمت شامل ساختن شورشيان غايب بميز مذاکرات کوشش جريان دارد.

بروز شنبه، حکومت سودان يک آتش بس فوري و يک جانبه را در دارفور اعلام کرد. در مورد اينکه آيا گروه هاي عمدۀ شورشي نيز از منازعه دست ميکشند يانه، گزارشي بدست نرسيده است.

XS
SM
MD
LG