لینک های دسترسی

Breaking News

هيئت هاي شامل مذاکرات صلح دارفور در صدد اشتراک بيشتر شورشيان بمذاکرات هستند


شاملين مذاکرات صلح دارفور ميگويند آنها کوشش ميکنند رهبران شورشيان را که در مذکرات شامل نيستند ترغيب نمايند که از مقاطعه منصرف شده بمذاکرات در ليبيا شامل شوند.

مذاکرات صلح ديروز رسماً در شهر سيرتي ليبيا افتتاح شد، ولي غيبت گروه هاي شورشي کليدي مؤقفيت مذاکرات را در حالت شک و ترديد قرار داده است.

هيئت ها امروز گفتند که در قسمت شامل ساختن شورشيان غايب بميز مذاکرات کوشش جريان دارد.

بروز شنبه، حکومت سودان يک آتش بس فوري و يک جانبه را در دارفور اعلام کرد. در مورد اينکه آيا گروه هاي عمدۀ شورشي نيز از منازعه دست ميکشند يانه، گزارشي بدست نرسيده است.

XS
SM
MD
LG