لینک های دسترسی

Breaking News

عزیمت ملک عبدالله، شاه عربستان، به بريتانيا


ملک عبدالله، شاه عربستان سعودي که در يک دعوت رسمي به بريتانيا رفته است، در لندن در قصر بکنهم توسط ملکه االيزابت پذيرائي شد.

شاه عربستان سعودي در اين مسافرت به برتانيا که هدف آن مذاکره روی موضوع دهشت افگنی و شرق ميانه خوانده شده است، فردا چهارشنبه با گوردن براون صدراعظم بريتانيا بر تدابير ضد دهشت افگني، و مسائل مربوط به ايران، عراق ، لبنان و عمليه صلح شرق ميانه مذاکره خواهد کرد.

و اما در فرصتيکه يک باند نظامي در خارج قصر بکنگهم موسيقي مينواخت و در داخل پادشاه عربستان با ميزبانش، ملکه اليزابت، صرف غذا ميکرد، در خارج قصر يکتعداد احتجاج کنندگان ديده شدند که بيرق های را حمل کرده و از وضع حقوق بشر در کشور سلطنتي عربستان انتقاد ميکردند.

XS
SM
MD
LG