لینک های دسترسی

Breaking News

نظر خواهی عامه در پاکستان نشان ميدهد که اکثر مردم از عمليات نظامي در مناطق قبايلی حمايت ندارند


يک بررسي افکار عامه در پاکستان نشان ميدهد که بسياري افراد از عمليات نظامي عليه القاعده و گروه هاي طالبان در ساحات قبايلي حمايت ندارند.

ساحات قبايلي پاکستان در نزديکي سرحد افغانستان يک پايگاه بسيار مهم براي تندروان القاعده و قواي طالبان که در افغانستان مي جنگند، تلقي مي گردد.

آن منطقه دور دست خود مختاري قابل ملاحظه دارد و تحت يک نظام حقوقي و سياسی مختلف از مابقي اراضي پاکستان بسر ميبرد.

براي چندين سال اخير پاکستان سعي کرده است تندروان را در منطقه شان مقيد نگهدارد. اما يک نظربرسي افکار عامه در ساحات شهري پاکستاني نشان ميدهد که تنها ۴۴ ٪ مردم پاکستان از اعزام اردو به منطقه جهت دستگيري جنگجويان القاعده حمايت دارند.

۳۶٪ مردمي که از آنها نظر پرسي شده، مخالف مداخله نظامي اند. اين پاسخ آنها شبيه به جوابي است که مردم در بدل اين سوال داده اند که آيا قواي نظامي جنگجويان طالبان افغانستان را تعقيب کند يا خير؟

حسن عسکري يک تحليل گر سياسي پاکستان، از نتايج اين برسي دچار تعجب نشده است.

او ميگويد: هرچند حکومت پاکستان از جنگ ايالات متحده بمقابل دهشت الفگني حمايت میکند، ولی مردم پاکستان وسيعاً مخالف آن اند: "آن يک شکست و نقصان اساسي است . حکومت نتوانسته است مردم را متقاعد سازد که جنگ عليه دهشت اافگني بمفاد آنها است."

بررسي افکار عامه ذريعه «موسسه افکار عامه جهاني» که مقر آن در واشنگتن است، همچنان نشان ميدهد که ۸۰٪ در صد کسانيکه از آنها نظر پرسي شده تست، بشدت مخالف آن اند که به قواي ايالات متحده و يا ساير عساکر خارجي اجازه داده شود در جهت تعقيب جنگجويان القاعده، وارد ساحات قبايلي گردند.

پاکستان يک متحد کليدی و پيشتاز در مساعي برهبري ايالات متحده براي جنگ بمقابل دهشت افگني است.

پاکستان در سال جاري با وقوع بيش از ۱۰۰ حمله ، يک تزئيد بارز در حملات انتحاري را ، که از ساحات قبايلي بداخل شهرها گترش يافته است، متحمل شده است.

رئيس جمهور پرويز مشرف و ساير رهبران سياسي ميگويند، سرکوب نمودن تندروان در مناطق قبايلي براي متوقف ساختن خشونت رو به تشديد، امر ضروري است.

اما احزاب اسلامي مخالف استدلال ميکنند که آن سرکوبي بسياري افراد را خشمگين ساخته و باعث عکس العمل هاي انتقام جويانه شده است.

عسکري ميگويد احزاب سياسي معتقد اند که متوقف ساختن عمليات نظامي، حملات انتحاري را متوقف خواهد ساخت.

او میگوید: "احزاب اسلامي اساساً استدلال ميکنند که في الواقع حملات انتحاري بخاطري دست ميدهد که حکومت پاکستان از اجندا و خواهشات امريکا پيروي و متابعت مي کند و هرگاه آنها از متابعت آن اجندا دست کشند معضله جاري حل خواهد شد."

بررسي افکار عامه همچنان از همنوائي گسترده مردم با بعضي از اهداف احزاب اسلامي مخالف خبر ميدهد.

نتايج حاصله نشان ميدهد که حدود ۶۰٪ پاکستاني ها معتقد اند که شريعه يا قوانين و مقررات اسلامي ، نظربه سهم جاري آن در نظام عدلي پاکستان بايد بيشتر نقش داشته باشد.

XS
SM
MD
LG