لینک های دسترسی

Breaking News

داکتران توصيه مينمايند زنان حامله و يا شير ده بايد حد اقل سه بار در هفته ماهي و يا ديگر غذا هاي بحري صرف نمايند


گروهي از متخصصين تغذيه و داکتران توصيه مينمايند که زنانيکه حامله اند و يا اطفال خود را شير ميدهند، حداقل بايد سه بار در هفته ماهي و يا ديگر غذا هاي بحري را صرف نمايند.

اين توصيه خلاف توصيات ادارۀ خوراک و ادويۀ ايالات متحده ميباشد، زيرا اين اداره ميگويد بعضي از ماهي هاي بحري حاوي مقادير زيادي از مواد سمي سيماب و يا مرکوري ميباشد.

مطالعۀ جديد، میگوید آيا منافع غذا هاي بحري در انکشاف مغز، بر نگراني هاي ناشي از مسموم شدن توسط مرکوري، مهمتر است؟

مدتها است که همه ميدانند، ماهي، غذايي مغز ميباشد، غذا هاي بحري منبع غني و عمدۀ اسيد هاي (اوميگا ۳) است که براي انکشاف مغز جنين بسيار حياتي ميباشد.

ولي ماهي بحري، که دارايي بيشترين اسيد هاي (اوميگا ۳) ميباشد، شايد مسموم به سيماب باشد.

سه سال قبل دولت امريکا بزنان حامله و زنانيکه به اطفال شان شير ميدهند هشدار داده بود تا مقدار مواد غذايي بحري را از خوراک شان کمتر نمايند.

و از آن زمان تا به حال اين زنان به اين نصايح دولت گوش داده اند.

و حال، گروهي از برجسته ترين دانشمندان امريکايي به اين زنان توصيه مينمايند تا پيشنهادات دولت فدرال را ناديده گرفته و حداقل سه بار در هفته غذايي بحري را که معادل به ۳۴۰ گرام ميگردد، نوش جان نموده و بدين وسيله براي انکشاف مغزي نوزادان خود چانس بهتري دهند.

انستيتوت ملي ماهيگيري به دانشمندان غرض اين مطالعه پول پرداخته است ولي پژوهشگران ميگويند که آنان نميتوانند از نتيجۀ مطالعات چشم پوشي نمايند.

داکتر جيمز مک گروگر، متخصص نسايي و ولادي که يکي از اين دانشمندان است ميگويد: «بنظر من شواهد برتر گواه بر اين است که اگر شما ماهي بحري را در جريان بار داري نخوريد، کمبود در وجود احساس خواهید کرد.»

داکتر (راجر نيومن) همکار ديگر وي ميگويد: «ما در يافتيم که اين مواد غذايي بسيار حياتي است، و يک منبع ضروري تغذيه براي انکشاف سيتم عصبي جنين، و همچنان براي انکشاف سيتم عصبي نوزاد ميباشد.»

و داکتر اشلي رومن ميگويد: «خوردن ماهي در زمان بار داري منفعت زیادی دارد. در حقيقت، من ترجيع ميدهم تا در زمان بارداري هفتۀ دو و يا سه بار ماهي بخورم.»

در اوايل امسال، يک گروه ديگر از پژوهشگران، مطالعات تحليلي وسيعي را در ساحۀ انکشاف اطفال انجام دادند.

آنها به اين نتيجه رسيدند که اطفاليکه مادران شان بنابر توصيۀ دولت امريکا، عمل نموده و مقدار کمتر غذا هاي بحري را استفاده نمودند، نسبت به اطفاليکه مادران شان در زمان بار داري و يا شير دادن حداقل ۳۴۰ گرام و يا بيشتر از مواد غذايي بحري استفاده نموده اند، در امور درسي ضعيفتر و دراعمال و رفتار اجتماعي شان به مشکلات بيشتر مواجه اند.

XS
SM
MD
LG