لینک های دسترسی

Breaking News

اختراع توانایی خواندن و انتقال معلومات ضبط شده در کمپیوتر و سایر لوازم کمپیوتری بشکل مقناطیسی


جایزه نوبل سال 2007 میلادی در بخش فزیک برای البرت فیرت و پیتر گرنبیرگ بخاطر ستایش از کارکرده گی های شان در عرصه تکنالوژی اهدا شد. حتماً یک حلقه سی دی، یک دسک کمپیوتری و یا سایر اشیای که در آن معلومات را حفظ کرده و از یک آله به آله دیگری انتقال دهیم را شنیده و یا دیده باشید.

زمانی ما یکی ازین اسباب نگهداری معلومات را مورد استفاده قرار میدهیم حالت مقناطیسی معلومات ضبط شده را به برق تبدیل نموده که کمپیوتر میتواند آنرا بخواند.

این همه را دو دانشمند اروپائی فیرت از فرانسه و گرینبرگ از جرمنی ممکن ساخت. در سال 1998 میلادی این دو دانشمند به اختراع فزیکی دست زدند.

این اختراع توانایی خواندن و انتقال معلومات ضبط شده در کمپیوتر و سایر لوازم کمپیوتری بشکل مقناطیسی است.

با استفاده ازین اختراع امروز ما میتوانیم انواع و اقسام معلومات مانند تصاویر، آهنگ های صوتی و تصویری، برنامه ها، فایل ها و غیره را از یک کمپیوتر به سایر لوازم کمپیوتری و یا کمپیوتر دیگر انتقال دهیم.

دسک های کوچک علامه یا زکنال ضعیف مقناطیسی است که این توانای باعث خورد ساختن اندازه فزیکی حافظه (دسک) ها میگردد.

بگفته کمیته نوبل برای اولین بار آله خوانش حافظه کمپیوتری (Disk-reading device) در سال 1997 به بازار عرضه شد که بدون گذشت زمان زیادی این آله در تکنالوژی معلوماتی معیار تعین گردید.

فیرت که 69 سال دارد مسوول علمی واحد مختلط فزیکی در شهر اورسی فرانسه است و گرنبرگ آلمانی که 68 سال دارد پروفیسور انستیتوت تحیقیاتی Solid State در شهر یولیخ جرمنی است.

مبلغ 1.5 میلیون دالر جایزه مشترک نیز برای شان داده شد.

وقتی از فیرت پرسیده شد ایا حدس میزد اختراع اش چنین شکل گسترده را اختیار کند، گفت "در علم فزیک هیچگاه پیشگوی کرده نمیتوانید... وقتی نزد فروشنده ی میروم و میبینم که با کمپیوتر نوشته میکند با خود میگویم «بسیار عالی است وقتی میبینی که چیزی را که من در ذهن خود زره زره یکجاه ساختم، حالا از آن استفاده وسیعی صورت میگیدر."

XS
SM
MD
LG