لینک های دسترسی

متخصصين امريکائي عمليۀ غير فعال ساختن تاسيسات ذروي کورياي شمالي را آغاز ميکنند


يک هيئت متخصصين ايالات متحده امروز به پايتخت کورياي شمالي مواصلت کرد تا منحيث بخشي از توافق خلع سلاح، عمليۀ غيرفعال ساختن تاسيسات ذروي آن کشور را آغاز نمايند.

سونگ کيم، رئيس هيئت قبل از حرکت بسوي پيونگ يانگ در بيجنگ گفت گروۀ او طي يکي دو روز آينده به مجتمع عمدۀ ذروي يونگ بيون کورياي شمالي مواصلت خواهد کرد.

کيم گفت گروۀ او يکي از دو هيئت نوبتي است که کار پرزه سازي و قطع اتصالات را آغاز ميکند. کيم گفت گروۀ او کوشش خواهد کرد تا کار را هرچه زودتر آغاز نمايد.

بروز چهارشنبه، کرستوفر هل، نمايندۀ ذروي ايالات متحده در بيجنگ با کيم کيي کوان، رئيس هيئت کورياي شمالي در مذاکرات ملاقات نمود تا عمليۀ غيرفعال سازي تاسيسات يونگ بيون را مورد بحث قرار دهد.

او اين مذاکرات را تبادلۀ مفيد اطلاعات خواند.

XS
SM
MD
LG