لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم جاپان در مورد ماموريت در افغانستان با مخالفين مذاکره ميکند


ياسوو فوکودا، صدراعظم جاپان جهت رسيدن بمصالحه روي نقش جاپان در عمليات ضد دهشت افگني در داخل و اطراف افغانستان، با رهبر ارشد مخالفين ملاقات کرد.

کشتي هاي جاپاني از سال ۲۰۰۱ باينطرف در اوقيانوس هند براي کشتي هائي مواد سوخت فراهم ميکرد که بقواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان کمک ميکند.

اما قانون جاپان که باين ماموريت صلاحيت ميداد بروز پنجشنبه منقضي گرديد و اعضاي حزب مخالف حکومت در پارلمان مانع تمديد آن شده اند.

آقاي فوکودا امروز با ايچيرو اوزاوا، رهبر حزب ديموکرات مخالف حکومت ملاقات کرد که ميگويد اين ماموريت فراهم نمودن مواد سوخت از ملل متحد اجازه نگرفته و فلهذا مغاير قانون اساسي صلح جوي جاپان ميباشد.

وسايل نشراتي جاپان ميگويد آقاي فوکودا ائتلافي را بين حزب حاکم لبرال ديموکرات مربوط خودش و حزب آقاي اوزاوا که بزرگترين حزب مخالف در پارلمان ميباشد، پيشنهاد نموده است.

ملاقات امروزي بين اين دو شخصيت، دومين ملاقات هفتۀ جاري بمنظور يافتن نقاط نظر مشترک در ماموريت فراهم نمودن مواد سوخت بود.

XS
SM
MD
LG