لینک های دسترسی

Breaking News

رايس: مشرف بايد از مقام قومانداني قواي نظامي پاکستان استعفي دهد


خانم کاندليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده ميگويد: رئيس جمهور پرويز مشرف بايد از مقام قومانداني قواي نظامي پاکستان استعفي دهد و حکومت ملکي را در آنکشور اعاده کند.

خانم رايس امروز دوشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتي در ساحل غربي از رئيس جمهور پاکستنان تقاضا کرد که وعده قبلي خود را براي ترک يونيفورم نظامي برآورده سازد.

او همچنان اظهار داشت، ايالات متحده معتقد است که بهترين راه براي پاکستان، بر گشت به حکومت تحت مقررات قانون اساسي، و متعاقب آن انتخابات عمومي است.

همچنان امروز دوشنبه ايالات متحده يک جلسۀ ملاقات همکاري دفاعي با پاکستان را، که قرار بود در هفته جاري صورت گيرد، بخاطراعلام حالت اضطرار از جانب پرويز مشرف، بتعويق انداخت.

قرار بود «ايرک ايدلمن» معاون وزارت دفاع ايالات متحده برهبري يک هيات آن وزارت به تاريخ ۶ ماه جاري جهت بحث روي اين موضوع عازم اسلام آباد گردد.

وزير خارجه ايالات متحده ميگويد، ايالات متحده بر پروگرام کمک هاي مالي خود با پاکستان، که جمعاً از سال ۲۰۰۱ تا کنون به زياده از ده مليارد دالر مي رسد، تجديد نظر خواهد کرد.

بخش زياد آن مجموعه تعاوني به قواي نظامي پاکستان داده شده است.

خانم رايس اظهار داشت ايالات متحده به مشارکت خود با پاکستان در امر مبارزه عليه دهشت افگني متعهد باقي ميماند.

XS
SM
MD
LG