لینک های دسترسی

'وضیعت نابسامان مناطق قبایلی پاکستان در برقراری امنیت داخلی افغانستان تاثیر مستقیم دارد'


به عقیده کارشناسان وضیعت نابسامان مناطق قبایلی پاکستان در برقراری امنیت داخلی افغانستان تاثیر مستقیم داشته و همسایه های این کشور در تحکیم ثبات در در افغنستان میتوانند نقش کلیدی داشته باشند.

واگذاری و ترویج دموکراسی در افغانستان، پاکستان، بنگلدیش و نیپال موضوع بحث جمع از کارشناسان در امور آسیای جنوبی بود که دیروز سه شنبه 7 نومبر طی نشستی در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی به بررسی وضیعت این کشور ها پرداختند.

سکات واردن یکی از کارشناسان مسایل آسیای درین انستیتوت یافته های سفر اخیرش به افغانستان را درین نشست تشریح نموده گفت دموکراسی در افغانستان به شکل سنتی آن در جرگه های قومی از گذشته ها موجوده بوده و روند جدید درین کشور نیاز به حمایه و توجه بیشتر دولت افغانستان و جامعه جهانی دارد.

آقای واردن گفت انتخاب و موجودیت جنگ سالاران در پارلمان افغانستان حمایت مردم را کمرنگ ساخته و همواره کارکرد های دوساله این پارلمان را اندک خواند.

در دو سال اخیر پارلمان افغانستان فقط دو لایحه را تصویب کرده که آن هم مربوط به خود پارلمان بود که در مورد افزایش معاشات و مدت رخصتی شان بود.

به گفته وی انتخابات شورای ولایتی نتیجه مطلوبی نداشته و مسوولین شورا های ولایتی نظر به مشکلات مالی و وضیعت نادرست در ولایات تحت نفوذ مستقیم والی قرار دارند.

وی گفت تعین و تقرر مقامات عالی دولتی بخصوص والیان روی مصلحت های سیاسی صورت گرفته و شایستگی در نظر گرفته نمیشود که این مشکل باعث تشدید وضیعت پیچیده و رو به افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گردیده است.

خانم کرستین فیر یکی از کارشناسان دیگر این انستیتوت که اخیراً به افغانستان سفر نموده بود اوضاع امنیتی را در مجموع نگران کننده تلقی نموده گفت شمار مناقطی که حتی بازدید رسمی آن عاری از خطر نسیت در حال فزونی قرار دارد.

آقای واردن موجودیت رسانه های جوان اما تقریباً آزاد افغانستان خواند.

" در حقیقت قانون جدید رسانه ها که تصویب شده آزادی چشمگیری را برای رسانه ها فراهم مینماید."

آقای واردن آمد انتخابات را یکی از مشکلات عمده در کوتاه مدت، حکومتداری و نحوه فعالیت احزاب سیاسی را در میانه مدت طبقه بندی کرده ولی در طویل المدت اظهار خوش بینی نمود.

در نتیجه گیری ختم این نشست هر دو کارشناس کمک و توجه بیشتر جامعه جهانی را در عرصه های مختلف حیاتی دانستند.

تقویه و تحکیم ارگان های پر نفوذ و عاری از فساد دولت در سراسر کشور، تقرر مسوولین به اساس شایستگی و نقش و مسوولیت دادن بیشتر افغانها پیشنهادات این نشست برای تسریح روند جاری در افغانستان بود.

این هیات همچنان خواهان تشخیص نقش پارلمان افغانستان و هماهنگی بیشتر آن با حکومت شدند.

مرتبط

XS
SM
MD
LG