لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده از تقسيم اوقات انتخابات پاکستان استقبال کرد


ايالات متحده از اعلاميۀ پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان مبني بر داير شدن انتخابات قبل از اواسط ماۀ فبروري استقبال ميکند.

قصر سفيد و وزارت خارجه هردو، از جنرال مشرف بخاطر توضيح تقسيم اوقات ستايش کردند.

چند ساعت قبل از اين اعلاميه، جورج بش، رئيس جمهور شخصاً به آقاي مشرف تلفون کرده از او تقاضا نمود تا تاريخي براي انتخابات تعيين نموده و يونيفورم نظامي را از تن خود برون کند.

شان مکارمک، نطاق قصر سفيد امروز بر رهبر پاکستاني فشار وارد کرد تا در قسمت برگردانيدن کشور به ديموکراسي و حکمروائي قانون، قدم هاي اضافي بردارد.

ايالات متحده پاکستان را يک متحد کليدي در جنگ عليۀ دهشت افگني ميپندارد و از سال ۲۰۰۱ باينطرف به حکومت آقاي مشرف بيش از ده مليارد دالر اعطا کرده است.

بعد ازانکه حالت اضطرار بروز شنبه اعلام شد ايالات متحده به پاکستان هشدار داد که کمک مالي را تحت غور مجدد قرار خواهد داد.

اما بروز چهارشنبه، جان نگروپونتي به اعضاي کانگرس گفت قطع کمک به پاکستاني مغاير مصالح دو کشور خواهد بود.

XS
SM
MD
LG