لینک های دسترسی

اظهارات موسسه عفو بين المللی در مورد زندانیان افغان


يک گروه بين المللي مدافع از حقوق بشر از ناتو تقاضا کرده است از سپردن افغانهای بازداشت شده به قوای امنيتی افغانستان دست بکشد، زيرا گذارشها مشعر است که مسئولين قوای امنيتی افغان، آنها را شکنجه ميدهند.

سازمان عفو بين الملي که مقر آن در لندن است، ميگويد قواي تعاون امنيتی بين المللی يا «آي ساف» برهبري ايالات متحده، با تحويل دهی افغانهای باز داشت شده و قرار دادن آنها در تحت مواظبت اداره امنيتي ملي افغان، آنها را به بد رفتاري و تخطی از حقوق شان قرار ميدهد.

اين گروه مدافع از حقوق بشر از «آيساف» ميخواهد جميع تحويل دهی های اين گونه افراد را به مقامات افغان، تا هنگاميکه تدابير لازمه محافظت از آنها گرفته شود، موقتاً ملتوی سازد.

گروه مدافع از حقوق بشر عفو بين المللی ميگويد در اين بين، ممکن است عساکر بلجيم، بريتانیا ، کانادا ، ناروي و هالند هم اکنون از موافقه نامه اي تخطي ميکنند که در گذشته با حکومت افغان بر موضوع تحويل دهی زندانيان و مراقببت از آنها امضا کرده اند.

عفو بين المللي ميگويد موافقه عقد شده درمورد ، تدابير تحفظی کافی را فراهم نمي سازد. .

XS
SM
MD
LG