لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان ايران کانديد احمدي نژاد را براي عهده های وزارت نفت و صنايع منظور کرد


پارلمان ايران کانديدهاي احمدي نژاد را براي وزارت هاي نفت و صنايع منظور کرد. اعضاي پارلمان با اکثريت آرا نامزدي غلام حسين نوزري را بحيث وزير نفت و علي اکبر محرابيان را بحيث وزير صنايع تصويب نمودند.

اين دو شخص که متحدين آقاي احمدي نژاد پنداشته ميشوند، طي چند ماۀ گذشته بحيث سرپرست در وزارت هاي مربوطه خدمت ميکردند.

احتمال دارد اين تعيينات جديد نفوذ آقاي احمدي نژاد را در آن دو وزارت کليدي تقويه نمايد. اما آيت الله علي خامنه اي، رهبر روحاني ايران در موضوعات عمده بارابطه مشي حکومت، تصميم نهائي را اتخاذ ميکند.

اين تعيينات جديد در خلال انتقادها از حکومت بخاطر اجراآت در اقتصاد و افزايش در تورم، صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG