لینک های دسترسی

محکمۀ برتانيه موافقه کرد ملای تندرو را به ايالات متحده تسليم کند


يک محکمه در برتانيه حکم کرد که ابو حمزه المصری، ملای تندر به ايالات متحده تسليم داده شده ميتواند تا با اتهام دهشت افگنی مواجه گردد.

يک محکمه در لندن امروز اين حکم را صادر کرد. المصری بعد از محکوميت سال ۲۰۰۶ با رابطه به تحريک قتل و نفرت نژادی، هفت سال زندان را سپری ميکند.

او در آغاز از اثر حکم يک محکمه جهت تسليمی به ايالات متحده در سال ۲۰۰۴ توقيف گرديده بود.

اما اين عمليه تا وقتی محاکمه اش در لندن خاتمه يافته و استيناف طلبی اش به آخر برسد، بتعويق افتاده بود.

مقامات ايالات متحده اين ملا را بکمک در گروگان گيری سال ۱۹۹۸ در يمن و کوشش برای تاسيس يک کمپ تربيوی در ايالت اوريگن در ايالات متحده متهم کرده بود.

XS
SM
MD
LG