لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد ميگويد قاچاق شگوفان مواد مخدر شورش طالبان را تمويل ميکند.


ادارۀ مواد مخدر و جرايم ملل متحد ميگويد قاچاق روزافزون ترياک افغانستان به ارزش چهار مليارد دالر شورش طالبان را تمويل ميکند.

انتونيو مريا کاستا، رئيس اين اداره امروز در محضر يک کنفرانس در بلجيم گفت جانيان، شورشيان و دهشت افگنان در شرف بهره برداري مليون ها دالر از محصولات بي سابقۀ امسال کوکنار هستند.

کاستا گفت اين به مفاد ناتو است که نقش فعال تري را در مبارزه عليۀ مواد مخدر اختيار نمايد تا جريان اين پول به طالبان قطع گردد.

اما ناتو مکرراً گفته است که آن قوا صلاحيت ندارد عليۀ قاچاق مواد مخدر بجنگد.

طي دو سال گذشته، شورشيان طالب فعاليت هاي شان را عليۀ قواي ۴۰ هزار نفري ناتو تشديد کرده و بطور منظم بوسيلۀ حملات انتحاري و انفجار بم هاي کنار جاده، عساکر اتحاديۀ ناتو را هدف قرار ميدهند.

يک گزارش تازۀ ملل متحد حاکيست که محصولات کوکنار افغانستان بيش از ۹۰٪ توليدات مجموعي ترياک جهان را تشکيل ميدهد.

XS
SM
MD
LG