لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات نماينده ايالات متحده درمورد معامله با برما در اجلاسيه آسين


يک مامور عاليرتبه امور تجارتي ايالات متحده ميگويد، معامله اين گروه در برابر حکومت نظامي برما، شهرت و اعتبار انجمن کشور هاي جنوب آسيا را مورد سوال قرار خواهد داد.

سوزان شواب، نماينده امور تجارتي ايالات متحده در سنگاپور به خبرنگاران گفت، رهبران آسين نميتوانند روابط تجارتي خود را با برما مانند گذشته پيش ببرند.

در حاليکه حکومت نظامي آنکشور در تعميل اصلاحات ناکام گرديده است برما بخاطر سرکوبي خونين اعتراضات به طرفداري ديموکراسي در ماه سپتبمر، تحت فشار شديد بين المللي قرار گرفته است.

اما آسين تقاضا هاي ايالات متحده را براي تهديد اخراج برما از انجمن، رد نمود. منشي عمومي انجمن آسين ميگويد که چنين تصميمي بايد به اعضاي اين انجمن منطقوي سپرده شود.

درحاليکه رهبران آسين امروز ملاقات ميکنند، يک تعداد از محصلين قانون ضد تظاهرات سنگاپور را رعايت نکرده و به جاده ها راهپيمايي نمودند.

اکثر انها شمع هاي روشن را بدست داشته، بال اتنه هاي سرخ پوشيده بودند که در پيشروي شان «صلح ، عدالت و ديموکراسي در برما» نوشته شده بود.

XS
SM
MD
LG