لینک های دسترسی

انتخابات رياست جمهوری در لبنان براي دو روز ديگر 'به تعويق' افتاده است


گزارش هاي واصله از لبنان حاکيست که انتخابات رياست جمهوري آن کشور براي دو روز ديگر به تعويق افتاده تا به رهبران وقت بيشتري براي انتخاب يک جانشين ايمل لهود بدهد.

معياد کار بروز ۲۳ نوامبر در عين روزي بپايان ميرسد که انتخابات تازه تقسيم اوقات شده داير ميگردد.

اين تعويق چهارمين تعويق در انتخابات در آن کشور ميباشد. برنارد کوچنر وزير خارجۀ فرانسه در لبنان است تا سعي نمايد در مورد يک موافقه بين گروه هاي رقيب لبنان ميانجيگري کند.

بعد از ملاقات روز دوشنبه وي با سعد الحريري رهبر اکثريت در پارلمان لبنان کوچنر گفت او هنوز مقداري خوشبيني دارد که يک موافقه بدست خواهد آمد.

XS
SM
MD
LG