لینک های دسترسی

Breaking News

پوتين غرب را در مداخله در امور سياسي روسيه ملزم نمود


ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه غرب را به مداخله در امور سياسي روسيه با فشاري که بهدف ضعيف ساختن کشورش خواند، ملزم ساخت.

آقاي پوتين امروز چهارشنبه در يک اجتماع سياسي در ماسکو کمتر از دوهفته قبل از انتخابات پارلماني روسيه صحبت ميکرد.

پوتين خطاب به هزاران نفر مخالفين در روسيه را به مفت خواران تشبيه کرد. او گفت مخالفين بعوض حمايت مردم روسيه، از حمايت حکومات خارجي و پول خارجي نفع ميبرند.

او گفت آنهايي که مخالف حزب ( روسيۀ متحد) طرفدار کرملين اند در خواهان انقسام جامعۀ روسيه هستند.

رهبر روسيه همچنان گفت که انتخابات رياست جمهوري در ماه مارچ يک تجديد کامل زعامت ارشد روسيه را بميان خواهد آورد.

در ساير نقاط ماسکو، گريگوري ياڤلينسکي رهبر مخالف گفت روسيه تحت حکمروايي پوتين بحيث يک دولت يک حزبي مطلق العنان مبدل ميشود.

او در کنفرانس مطبوعاتي اش گفت معتقد است که آقاي پوتين ميخواهد تا آخر عمر رئيس جمهور باشد.

XS
SM
MD
LG