لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري اطفال مکتب و عسکر ايتاليائي را کشت.


مقامات افغاني ميگويند يک بم گزار انتحاري بم خود را در نزديک يک دسته از عساکر ايتاليائي که مشغول ساختمان يک پل بودند، منفجر ساخته چندين طفل مکتب و يک عسکر ايتاليائي را بقتل رسانيد.

مقامات ميگويند انفجار هفت نفر را کشته نه تن ديگر را در خارج شهر کابل مجروح ساخت. مقامات نظامي ايتاليه ميگويند يک عسکر ايتاليائي در جملۀ مقتولين قرار دارد و سه عسکر ديگر ايتاليائي مجروح شده اند.

شاهدان عيني ميگويند يک عده که شامل اطفال مکتب بود جهت تماشاي کار عساکر در قسمت ساختمان پل جمع شده بودند.

در سال جاري بم گزاران انتحاري بيش از ۱۳۰ حمله را در افغانستان بعمل آورده اند و بيش از شش هزار نفر در خشونت هاي مربوط به شورشيان کشته شده اند.

بروز جمعه، يک عسکر آستراليائي در جنگ با تندروان طالب در جنوب افغانستان بقتل رسيد.

مقامات آستراليائي ميگويند اين عسکر ۲۶ سالۀ عضو آيسف تحت رهبري ناتو بخشي از عملياتي است که هدف آن بم سازان طالب در ولايت ارزگان ميباشد.

اين عسکر سومين آستراليائي بود که در ماه هاي اخير در افغانستان بقتل رسيد.

XS
SM
MD
LG