لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف قبل از استعفي از اردوي پاکستان بازديد نمود


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، قبل از استعفی متوقع اش از عهدۀ رهبری نظامی و انجام مراسم تحليف بحيث رئيس جمهور ملکی، طي مراسم وداعيه از قواي نظامی پاکستان بازديد بعمل آورد.

جنرال مشرف امروز سه شنبه از مراکز قوای مسلح اردوی پاکستان بازديد نمود و با قوماندانان ارشد بخش هاي نظامی، بحری و هوايی ملاقات کرد.

مامورين ارشد پاکستانی روز دوشنبه گفته بودند که جنرال مشرف روز چهارشنبه از عهدۀ رهبري نظامی استعفی خواهد داد و بعد بحيث رئيس جمهور حلف وفاداری ياد خواهد کرد.

در ساير انکشافات، بينظير بوتو و نواز شريف دو صْدر اعظم سابق پاکستان، جهت شموليت در انتخابات پارلمانی که روز هشتم جنوری در نظر گرفته شده است، اوراق شموليت در انتخابات را تسليم نمودند.

احزاب مربوط اين دو شخصيت بيک ائتلاف مخالف حکومت متعلق است که اگر رئيس جمهور حالت اضطرار را مرفوع نسازد، ميتواند مقاطعه با انتخابات را تحت غور قرار دهد.

آقایث شريف بروز دوشنبه در لاهور ساعاتی قبل از تقديم اوراق شموليت نامزدی، تعهد نمود که هيچ وقتی بحيث بخشی از ائتلاف در حکومتی خدمت نخواهد کرد که تحت زعامت جنرال مشرف باشد.

XS
SM
MD
LG