لینک های دسترسی

پوليس فلسطين با احتجاج کنندگان در کرانۀ غربی برخورد نمود


پوليس فلسطين در شهر الخليل در کرانۀ غربی رود اردن با مظاهره کنندگان در مراسم تشييع جنازۀ مردی که در جريان احتجاجات عليۀ کنفرانس شرق ميانه در اناپوليس ايالت مري لند، کشته شده بود، تصادم نمود.

شاهدان عينی ميگويند چندين نفر وقتي مجروح شدند که پوليس امروز بمنظور پراگنده ساختن هزاران نفر از سوگواران که بر قوای امنيتی سنگ پرتاب مينمودند، فيرهای هوائی کرد.

اين اجتماع بمنظور اشتراک در مراسم تشييع جنازۀ یک مظاهره چی، در جريان مظاهرۀ ديروزي در آن شهر بطرفداری از گروۀ حماس، گرد آمده بودند.

حاميان حماس همچنان در رام الله، نابلس و جنين نيز مظاهراتی برپا کردند.

يک اجتماع بمراتب بزرگتر، ولي مسالمت آميز در باريکۀ غزه، تحت حکمروائی حماس برپا شده بود، که طي آن هزاران فلسطينی عليۀ کنفرانس صلح مظاهره کردند.

XS
SM
MD
LG