لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات بش با رهبران اسرائيل و فلسطينی


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز در قصر سفيد با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان و ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ملاقات ميکند تا اولين مذاکرات مستقيم صلح بين اسرائيل و فلسطينيان در هفت سال را افتتاح نمايد.

آقاي بش قبل از ملاقات نادر سه جانبه، با هر دو رهبر مذاکرات جداگانه را براه انداخته است.

اين مذاکرات يک کوشش تعقيبيۀ کنفرانس ديروزی شرق ميانه در اناپوليس ايالت مریلند است.

در آن کنفرانس رهبران اسرائيل و فلسطينيان موافقه کردند تا مذاکرات صلح فوري از سر بگيرند.

جورج بش، رئيس جمهور، سند مشترک اسرائيل و فلطستينیان را قرائت کرد.

درین سند گفته شده است که دو جانب در آن مذاکرات شديد و دامنه دار را روي راۀ حل منازعه، باساس دو دولت فلسطيني و اسرائيلی، از سر بگيرند و از هيچ کوششی در جهت تکميل آن تا آخر سال ۲۰۰۸ ، مضايقه ننمايند.

آنها همچنان تعهد کردند تا مکلفيت های آن را تحت مسير صلح بين المللي سال ۲۰۰۳ برآورده سازند و ايالات متحده در آورده ساختن تدابير ايجاد اعتماد را مراقبت نموده و روي آن قضاوت خواهد کرد.

اين سند مشترک حاکيست که آقاي عباس و آقاي اولمرت هر دو هفته، يکبار ملاقات خواهند کرد و يک کميتۀ هدايت کننده بتاريخ ۱۲ دسمبر تشکيل جلسه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG