لینک های دسترسی

Breaking News

بش امروز با عباس و اولمرت ملاقات ميکند


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز در قصر سفيد با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان و ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ملاقات ميکند تا اولين مذاکرات مستقيم صلح بين اسرائيل و فلسطينيان در هفت سال را افتتاح نمايد.

آقاي بش قبل از ملاقات نادر سه جانبه، با هردو رهبر بطور جداگانه اي مذاکره خواهد کرد.

اين مذاکرات يک کوشش تعقيبيۀ کنفرانس ديروزي شرق ميانه در اناپوليس ايالت مري لند است.

دران کنفرانس رهبران اسرائيل و فلسطينيان موافقه کردند تا مذاکرات را روي راۀ حل منازعه باساس دو دولت فلسطيني و اسرائيلي از سر بگيرند و از هيچ کوششي جهت تکميل آن تا آخر سال ۲۰۰۸ مضايقه ننمايند.

جورج بش، رئيس جمهور سند مشترک اسرائيل و فلطسينيان را که دو جانب دران ارادۀ شان را براي خاتمه بخشيدن بخونريزي ده ها ساله و بميان آوردن يک عصر صلح، ابراز داشتند.

آنها همچنان تعهد کردند تا مکلفيت هاي ان را تحت مسيرصلح بين المللي سال ۲۰۰۳ برآورده سازند و ايالات متحده برآورده ساختن تدابير ايجاد اعتماد را مراقبت نموده و روي آن قضاوت خواهد کرد.

اين سند مشترک حاکيست که آقاي عباس و آقاي اولمرت در هردو هفته يکبار ملاقات خواهند کرد و يک کميتۀ هدايت کننده بتاريخ ۱۲ دسمبر تشکيل جلسه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG