لینک های دسترسی

Breaking News

بهوتو گفت  با احتجاج در انتخابات پارلماني اشتراک خواهد کرد.


چنين بنظر ميرسد که به تعقيب گفتار بينظير بهوتو، صدراعظم سابق پاکستان و رهبر مخالفين حکومت که حزب وي «با احتجاج» در انتخابات عمومي ماۀ آينده اشتراک خواهد کرد، در بين مخالفين حکومت اختلاف ايجاد شده است.

خانم بهوتو امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت حزب مردم پاکستان مربوط او در مورد مشروعيت انتخاباتي که براي تاريخ هشتم جنوري در نظر گرفته شده نگراني دارد. او گفت که هنوز هم ممکن است از اشتراک در انتخابات منصرف شده و در مقاطعۀ تحت رهبري نواز شريف، صدراعظم سابق اشتراک نمايد.

آقاي شريف ميگويد بهوتو را ترغيب خواهد کرد تا با وي در مخالفت با پرويز مشرف يکجا شود.

خانم بهوتو همچنان اعلاميۀ انتخاباتي حزب خود را افشا نمود.

دو صدراعظم سابق خواستار رفع فوري حالت اضطراري شده اند که پرويزمشرف، رئيس جمهور در ماۀ جاري وضع نموده بود.

بروز پنجشنبه، رئيس جمهور تعهد کرد که حالت اضطرار را بتاريخ ۱۶ دسمبر مطابق به ۲۵ قوس رفع نمايد. اين اعلاميه در قبال مراسم تحليف او براي يک دور دوم رياست جمهوري منحيث يک رئيس جمهور ملکي، منتشر گرديد.

آقاي مشرف از قومانداني مقتدر اردو، در روز قبل ازان استعفي داده بود.

XS
SM
MD
LG