لینک های دسترسی

Breaking News

اعضاي سني پارلمان عراق از جلسات خارج شدند.


بلاک عمدۀ سني ها در پارلمان عراق بعنوان احتجاج عليۀ توقيف عدنان الدليمي، رهبر شان در منزل، از جلسات خارج شدند.

اعضاي پارلمان مربوط بلاک موسوم به «جبهۀ توافق» ميگويند وقتي به پارلمان بازخواهند گشت که به دليمي اجازه داده شود به پارلمان مراجعت کند. آنها ميگويند قواي امنيتي دليمي را نميگذارند از خانه اش خارج شود.

بروز جمعه، قواي امنيتي عراق وقتي ده ها نفر را، بشمول پسر دليمي توقيف کردند که دو موتر مملو از مواد منفجره در نزديک دفتر اين سياستمدار در بغداد کشف گرديد. پشتيبانان دليمي ميگويند او به آنها گفته که ازان وقت تاکنون وي در منزلش در توقيف بسر ميبرد.

اما يک سخنگوي حکومت عراق بعدتر اين موضوع را تکذيب کرد که اين رهبر سني ها در منزلش توقيف شده است.

دليمي يک منتقد سرسخت نوري المالکي، صدراعظم شيعۀ عراق است. بلاک جبهۀ توافق او در پارلمان ۲۷۵ عضوي عراق ۴۴ عضو دارد.

در خشونت هاي امروزي، پوليس عراق ميگويد حد اقل ۱۲ نفر وقتي کشته شدند که تندروان مظنون القاعده بر يک دهکدۀ شيعيان در شمال بغداد حمله نمودند.

XS
SM
MD
LG